Biologie & Geologie

Tercie - laboratorní cvičení z biologie

Kvarta - laboratorní cvičení z geologie

Kvinta - praktická cvičení z biologie

Název   Barevná verze   Verze pro tisk
00 Laboratorní řádlaboratorni_rad.docx
01 Laboratorní řád, mikroskoppc_01_biologie_1.zippc_01_biologie_1_tisk.zip
02 Rostlinná buňkapc_02_biologie_1.zippc_02_biologie_1_tisk.zip
03 Osmotická rovnováha, základní pletivapc_03_biologie_1.zippc_03_biologie_1_tisk.zip
04 Krycí pletiva, rostlinné orgány I.pc_04_biologie_1.zippc_04_biologie_1_tisk.zip
05 Rostlinné pigmentypc_05_biologie_1.zippc_05_biologie_1_tisk.zip
06 Složení rostlinného tělapc_06_biologie_1.zippc_06_biologie_1_tisk.zip
07 Rostlinné orgány II.pc_07_biologie_1.zippc_07_biologie_1_tisk.zip
08 Výtrusné a nahosemenné rostlinypc_08_biologie_1.zippc_08_biologie_1_tisk.zip
09 Určování rostlinpc_09_biologie_1.zippc_09_biologie_1_tisk.zip
10 Botanická vycházkapc_10_biologie_1.zippc_10_biologie_1_tisk.zip
11 Ekologie rostlinpc_11_biologie_1.zippc_11_biologie_1_tisk.zip
12 Příprava elektronického herbářepc_12_biologie_1.zippc_12_biologie_1_tisk.zip
13 Transpirace u rostlinpc_13_biologie_1.zippc_13_biologie_1_tisk.zip

Sexta - praktická cvičení z biologie

Septima - praktická cvičení z biologie

Název   Barevná verze   Verze pro tisk
01 Etologiepc_01_biologie_3.zippc_01_biologie_3_tisk.zip
02 Fylogenetický vývoj člověkapc_02_biologie_3.zippc_02_biologie_3_tisk.zip
03 Kosterní a svalová soustava člověkapc_03_biologie_3.zippc_03_biologie_3_tisk.zip
04 Mikroskopování - Histologie (trvalé preparáty)pc_04_biologie_3.zippc_04_biologie_3_tisk.zip
05 Cévní a dýchací soustavapc_05_biologie_3.zippc_05_biologie_3_tisk.zip
06 Trávicí soustavapc_06_biologie_3.zippc_06_biologie_3_tisk.zip
07 Smyslová soustava pc_07_biologie_3.zippc_07_biologie_3_tisk.zip
08 Izolace DNApc_08_biologie_3.zippc_08_biologie_3_tisk.zip
09 Genetika – molekulární základy, hybridizace pc_09_biologie_3.zippc_09_biologie_3_tisk.zip
10 Genetika – genetika populací, genetika člověkapc_10_biologie_3.zippc_10_biologie_3_tisk.zip