Přihlašování na semináře

pro školní rok 2024/2025

Zápis volitelných předmětů na školní rok 2024/2025 pro studenty 1. – 3. ročníků, kvinty, sexty, septimy a výběr povinně volitelného předmětu (HV a VV) pro studenty kvarty.

Pro vyplnění formuláře je nutné se přihlásit Vaším školním účtem. Po odesláním formuláře zároveň obdržíte kontrolní e-mail s Vaším výběrem. Přihlášku je možné odeslat pouze jednou. V případě opravy přihlášky kontaktujte paní zástupkyni Mgr. V. Chválovou.

Formulář je třeba odeslat na základě pokynů podle počtu hodin v daném ročníku:

  • kvarta volí HV nebo VV,
  • 1. ročník a kvinta volí dva semináře,
  • 2. ročník a sexta volí tak, aby žák měl celkem 4 hodiny seminářů, z každého bloku nejvýše jeden seminář (počty hodin v závorkách),
  • 3. ročník a septima volí tři semináře (celkem 6 vyučovacích hodin), z každého bloku nejvýše jeden seminář (všechny semináře jsou dvouhodinové).

Výběr volitelných předmětů na příští školní rok 2024/2025 je pro studenty 1., 2. a 3. ročníků, kvinty, sexty a septimy ve II. kole závazný. Pro kvartu platí volba, která proběhla v 1. kole přihlašování. Semináře byly vybrány na základě součtů 1. kola. Některé semináře se neotvírají kvůli malému počtu zájemců.

Přihlášku ukončíte odesláním formuláře, zároveň Vám přijde kontrolní e-mail s Vaším výběrem. Formulář je třeba odeslat na základě pokynů podle počtu hodin v daném ročníku:

Formulář je třeba odeslat na základě pokynů podle počtu hodin v daném ročníku:

  • 1. ročník a kvinta – student volí tak, aby měl 2 semináře, z každého bloku vybere nejvýše jeden seminář (všechny semináře jsou hodinové);
  • 2. ročník a sexta – student volí tak, aby měl 4 hodiny seminářů, z každého bloku vybere nejvýše jeden seminář, počty hodin jsou uvedeny v závorkách;
  • 3. ročník a septima – student volí tři semináře (6 vyučovacích hodin), z každého bloku nejvýše jeden seminář, všechny semináře jsou dvouhodinové.

Nabídka seminářů pro školní rok 2024/2025:

Semináře pro 2. ročníky a sextu
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
AJK 1 MAS NJK 1 SCI
AJK 2 LAT NJK 2
Semináře pro 3. ročník a septimu
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
B2 first (2) MAS (2) CHS (1) BIS (1)
B2 first (2) ZES (1) SVS (1)
APE (1)
Semináře pro 4. ročník a oktávu
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5
FYS MAS BIS CHS INS
SVS NJK DES ZES