Operační program Jan Amos Komenský

Moderní škola s tradicí

Od 1.10.2022 – 30.9.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0003963 s názvem „Moderní škola s tradicí“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 1. 499. 465 Kč

JAK_logo_publicita