Fyzika

Tercie - laboratorní cvičení z fyziky

Název   Verze pro tisk
01 Určení výkonu při vzpírání lc_01_fyzika_tercie_tisk.zip
02 Měření třecí síly lc_02_fyzika_tercie_tisk.zip
03 Ověření pravidel pro rovnováhu na páce lc_03_fyzika_tercie_tisk.zip
04 Určení hustoty kovu mince lc_04_fyzika_tercie_tisk.zip
05 Určení težište nepravidelných těles lc_05_fyzika_tercie_tisk.zip
06 Měření vztlakové síly pusobící na těleso lc_06_fyzika_tercie_tisk.zip
07 Plování těles lc_07_fyzika_tercie_tisk.zip
08 Měření napětí a proudu v jednoduchém obvodu lc_08_fyzika_tercie_tisk.zip
09 Sestavování rozvětvených el. obvodů lc_09_fyzika_tercie_tisk.zip
10 Funkce diody a světelné diody v el. obvodu lc_10_fyzika_tercie_tisk.zip

Kvarta - laboratorní cvičení z fyziky

Název   Verze pro tisk
01 Určení tepla odevzdaného a přijatého při tepelné výměně lc_01_fyzika_kvarta_tisk.zip
02 Určení tepelné účinnosti rychlovarné konvice lc_02_fyzika_kvarta_tisk.zip
03 Vytvoření prezentace na vybrané téma z astrofyziky lc_03_fyzika_kvarta_tisk.zip
04 Doba kmitu matematického kyvadla lc_04_fyzika_kvarta_tisk.zip
05 Určení elektrického příkonu spotřebiče lc_05_fyzika_kvarta_tisk.zip

1. ročník | kvinta - praktická cvičení z fyziky

Název   Verze pro tisk
01 Zpracování dat fyzikálních měření pc_01_fyzika_1_tisk.zip
02 Měření hustoty těles pc_02_fyzika_1_tisk.zip
03 Měření hustoty kapalin pc_03_fyzika_1_tisk.zip
04 Kinematika pohybu koule pc_04_fyzika_1_tisk.zip
05 Měření součinitele smykového tření pc_05_fyzika_1_tisk.zip
06 Kyvadlo pc_06_fyzika_1_tisk.zip
07 Pružina pc_07_fyzika_1_tisk.zip
08 Skládání kmitů pc_08_fyzika_1_tisk.zip
09 Rezonance pc_09_fyzika_1_tisk.zip
10 Viskozita pc_10_fyzika_1_tisk.zip

2. ročník | sexta - praktická cvičení z fyziky

Název   Verze pro tisk
01 Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové pc_01_pc_fyzika_2_tisk.zip
02 Měření měrné tepelné kapacity pc_02_pc_fyzika_2_tisk.zip
03 Určení měrného skupenského tepla tání ledu pc_03_pc_fyzika_2_tisk.zip
04 Ověření Boylova – Mariottova zákona pc_04_pc_fyzika_2_tisk.zip
05 Určení povrchového napětí kapaliny pc_05_pc_fyzika_2_tisk.zip
06 Testování baterií pc_06_pc_fyzika_2_tisk.zip
07A Ohmův zákon pc_07a_pc_fyzika_2_tisk.zip
07B Žárovka pc_07b_pc_fyzika_2_tisk.zip
07 Obvody na počítači pc_07_pc_fyzika_2_tisk.zip
08A Voltík A pc_08a_pc_fyzika_2_tisk.zip
08B Voltík B pc_08b_pc_fyzika_2_tisk.zip
09 RLC obvody na počítači pc_09_pc_fyzika_2_tisk.zip
10 Dioda pc_10_pc_fyzika_2_tisk.zip

3. ročník | septima - praktická cvičení z fyziky

Název   Verze pro tisk
01 Charakteristika solárního modulu M 10 pc_01_fyzika_3_tisk.zip
02 Měření indexu lomu pomocí laseru pc_02_fyzika_3_tisk.zip
03 Měření ohniskové vzdálenosti spojky,
     složení dalekohledu
pc_03_fyzika_3_tisk.zip
04 Fotografování a skládání barev na PC pc_04_fyzika_3_tisk.zip
05 Orientace na hvězdné obloze pc_05_fyzika_3_tisk.zip
06 Spektometr pc_06_fyzika_3_tisk.zip
07 Refraktometr pc_07_fyzika_3_tisk.zip
08 Polarizace pc_08_fyzika_3_tisk.zip
09 Astrofyzika pc_09_fyzika_3_tisk.zip
10 Svítivost pc_10_fyzika_3_tisk.zip