euro_pass_logo_01

Europass

Europass je soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledné informace o jejich držiteli v různých jazycích států EU.

Europass tvoří životopis a evropský pas dovedností (jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu a další certifikáty – diplomy, vysvědčení).

Usnadňuje rychleji se uplatnit v novém prostředí, je jednotný v celé Evropě a je zdarma. Zaměstnavatelům poskytuje údaje o získaných odborných kompetencích držitele a údaje o úrovni jeho dosaženého vzdělání podle rámce kvalifikací (EQF) nebo podle ISCED (mezinárodní kvalifikace, která zařazuje vzdělávací programy podle úrovně vzdělávání a oboru vzdělávání).

Od školního roku 2017/2018 vydáváme Europass – dodatek k osvědčení všem absolventům k maturitnímu vysvědčení. Dodatky jsou vydávány v českém jazyce a v cizím jazyce podle požadavku absolventa (v anglickém, německém nebo francouzském jazyce). Na rozdíl od vysvědčení, kde jsou pouze známky, jsou na dodatku uvedeny obecné a odborné kompetence absolventa, jeho možné profesní uplatnění nebo dosažená úroveň jeho kvalifikace. V zahraničí pomáhá absolventům prokázat dosažené vzdělání a získat práci.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“

Další informace lze získat na http://www.europass.cz.

Dodatek k osvědčení | 79-41-K/81 Gymnázium (denní studium) | osmileté

Dodatek k osvědčení | 79-41-K/41 Gymnázium (denní studium) | čtyřleté