Gymnasium Ingolstadt

Výměnný pobyt studentů v Ingolstadtu

Tento školní rok se díky příspěvku z programu Erasmus + mohl již podruhé uskutečnit výjezd žáků na výměnný pobyt. Tentokrát jsme zavítali ve dnech 18. – 23.4. do německého města Ingolstadt. Se studenty místního gymnázia jsme pracovali na projektu pro muzeum „Heimatmuseum Niemes-Prachatitz“ v Ingolstadtu, dále jsme měli možnost se s německými studenty ve volném čase více seznámit. Za dobu našeho pobytu jsme navštívili hlavní město Bavorska Mnichov, muzeum automobilky Audi nebo jsme si poslechli komentovanou prohlídku samotného města Ingolstadt. Svůj pobyt jsme zakončili prezentací projektů v radničním sále společně s pamětníky a paní starostkou města Ingolstadt.

Autor: Anna Tereza Zemanová (6.A), Filip Kunc (6.A)

Program prvního dne byl zaměřen na seznámení se s naším gymnáziem, dějinami a současností Prachatic. Nejdříve jsme ve skupinách diskutovali na základě dotazníkového podkladu o českém školním systému a o naší škole, pak jsme zkoumali budovu (aktivita Schulhausraley) a odpoledne nás „provedla“ městem aplikace Actionbount. K večeru jsme vyjeli i s německými kamarády do Vitějovic na grilování.

Druhý den jsme vyrazili do bavorského skanzenu ve Finsterau. Cílem bylo přiblížit nám život na Šumavě v 19. a v první polovině 20. století. Odpoledne jsme se pak vydali na pěší túru podél hranice ze Strážného do Českých Žlebů. Žáci pracovali ve smíšených skupinách a plnili úkoly, které se tematicky vztahovaly k nucenému vysídlení a zaniklým vesnicím (zaniklá obec Zassau, hřbitov v Českých Žlebech), železné oponě (příběh poslední oběti ze Strážného, vojáka Milana Čepka a příběh bratrů Hasilů) a Zlaté stezce. Přičemž jsme se pohybovali přímo na místech mnohdy dramatických událostí. Po programu jsme se rozdělili do dvou skupin, jedna skupinka zamířila do prachatické čajovny a druhá si zopakovala grilování, ale tentokrát již v Prachaticích.

Další dny byly naplněné prací na společném projektu Prachatitzer Deutsche – Geschichte und Schicksale. Žáci se věnovali deseti vybraným německým osobnostem z Prachatic, na jejichž osudech se podepsaly dějiny první poloviny 20. století. Ve středu odpoledne jsme podnikli malý společný výlet do Krumlova. Později téhož dne jsme se všichni sešli v Byblosu, kde jsme si zasoutěžili v bowlingu, kulečníku a šipkách. Ve čtvrtek dopoledne jsme dále pracovali na svých projektech, po oběde jsme pak jeli na Hlubokou, na komentovanou prohlídku zámku a program pokračoval v Českých Budějovicích, kde si žáci zahráli laser-game. V pátek dopoledne jsme dodělali své projekty, které jsme následně prezentovali a odměnou a posledním rozloučením byl oběd v restauraci Black Bear Burger.

Autorky: Karla Neubergerová, Anna Tereza Zemanová