Přijímací zkoušky nanečisto 2024

Jak postupovat

  1. Přihlásit se pomocí formuláře. Vyplnit údaje a odeslat do 31. ledna 2024.
  2. Zaplatit poplatek 250,- Kč na účet školy 416301544/0600 do 2. 2. 2024 (do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení uchazeče), nebo zaplatit na místě; účastníci přípravných kurzů mají zkoušky zdarma.
  3. Dostavit se na Přijímací zkoušky nanečisto dne 5. února 2024 v 8:15 hod. do auly školy, kde budou uchazeči rozděleni do tříd. S sebou psací a rýsovací potřeby.
  4. Záznamové archy budou v průběhu dvou dní opraveny, obodovány a poslány uchazečům e-mailem. Součástí vyhodnocení bude pořadí uchazeče v daném předmětu mezi všemi, kteří test psali.
  5. Ve středu 7. 2. 2024 od 16:00 do 18:00 hod. se bude konat on-line schůzka (MS Teams), na níž učitelé českého jazyka a matematiky projdou s uchazeči celý test a zodpoví případné dotazy k řešení. Odkaz na tuto schůzku bude opět zaslán uchazečům e-mailem.

Těšíme se na Vás.

Průběh zkoušek – časový harmonogram 5. 2. 2024
8:15 Sraz uchazečů v aule Gymnázia Prachatice
8:30 Pokyny k průběhu zkoušky z matematiky a k vyplňování záznamových archů
8:35 Matematika – vypracování testu (70 min)
9:45 – 9:55 Přestávka
9:55 Pokyny k průběhu zkoušky z českého jazyka a k vyplňování záznamových archů
10:00 Český jazyk – vypracování testu (60 min)
11:00 Ukončení Přijímacích zkoušek nanečisto

5. 2. – 6. 2. 2024 Vyhodnocování záznamových archů a zasílání uchazečům

7. 2. 2024 16:00 – 18:00 hod. On-line schůzka s rozborem testů