Zeměpis

Tercie - laboratorní cvičení ze zeměpisu

Název   Verze pro tisk
01 Topografické práce v učebně lc_01_zemepis_tercie_tisk.zip
02 Tvar říční sítě, délka toku lc_02_zemepis_tercie_tisk.zip
03 Převýšení na říčním úseku, tvary říční eroze lc_03_zemepis_tercie_tisk.zip
04 ČOV Prachatice exkurze lc_04_zemepis_tercie_tisk.zip
05 Věková struktura obyvatelstva vybraných zemí světa lc_05_zemepis_tercie_tisk.zip
06 Geografie zemědělství lc_06_zemepis_tercie_tisk.zip
07 Světová produkce elektřiny lc_07_zemepis_tercie_tisk.zip
08 Plánování trasy turistického výletu lc_08_zemepis_tercie_tisk.zip
09 Výškový profil trasy turistického výletu lc_09_zemepis_tercie_tisk.zip

Kvarta - laboratorní cvičení ze zeměpisu

Název   Verze pro tisk
01 Topografické práce v učebně lc_01_zemepis_kvarta_tisk.zip
02 Topografické práce v terénu lc_02_zemepis_kvarta_tisk.zip
03 Demografie vybraných států lc_03_zemepis_kvarta_tisk.zip
04 Náš region na mapách lc_04_zemepis_kvarta_tisk.zip
05 Geografický kurzu lc_05_zemepis_kvarta_tisk.zip

3. ročník a septima- laboratorní cvičení ze zeměpisu

Název   Verze pro tisk
01 Topografické práce v terénu pc_01_zemepis_3_tisk.zip
02 Topografické práce v učebně pc_02_zemepis_3_tisk.zip
03 Charakteristika povodí Blanice I pc_03_zemepis_3_tisk.zip
04 Charakteristika povodí Blanice II pc_04_zemepis_3_tisk.zip
05 Charakteristika a porovnání klimatu dvou vybraných regionů ČR pc_05_zemepis_3_tisk.zip
06 Demografická charakteristika vybraných zemí světa pc_06_zemepis_3_tisk.zip
07 Geografická charakteristika přírodních poměrů Prachaticka pc_07_zemepis_3_tisk.zip
08 Porovnání hospodářské vyspělosti zemí podle zvolených ukazatelů pc_08_zemepis_3_tisk.zip
09 Přípravy cyklistického nebo pěšího dvoudenního výletu pc_09_zemepis_3_tisk.zip
10 Práce s buzolou. pc_10_zemepis_3_tisk.zip