Strategické dokumenty školy

Etický kodex
Výroční zprávy
ŠVP

Celý dokument k nahlédnutí je u ředitelky školy.
Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnázia byl schválen školskou radou 20. 8. 2007.
Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň gymnázia byl schválen školskou radou 27. 8. 2009.