OPVVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt Šablony pro SŠ a VOŠ II je zaměřen na témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností. Realizace projektu probíhá 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021. Projekt je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.