Školská rada

Členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Mgr. Martina Sovová (předsedkyně školské rady)
  • MDDr. Edita Vančurová
Členové za pedagogické pracovníky školy
  • Ing. Ladislav Mráz , Ph.D.
  • Mgr. Miroslava Telingerová
Členové za zřizovatele – Jihočeský kraj
  • Ing. Jan Bauer
  • Bc. Jaromír Markytán
Zápisy