Kroužky

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023

6. - 9. třída ZŠ, prima - sexta osmiletého gymnázia, zdarma
pondělí 16:00 h., 1x týdně cca 60-90 minut

Zajímavé fyzikální experimenty s jednoduchými pomůckami i moderní
technikou, pozorování noční oblohy či měření radioaktivity, v laboratoři
i venku v přírodě, fyzikální a astronomické soutěže, …

6. - 9. třída ZŠ, prima - kvarta osmiletého gymnázia, zdarma
1x měsíčně

Ekologické projekty – příprava a realizace putovní ekologické výstavy, ekologizace provozu školy a podpora ekologického chování v domácnostech dětí, sledování vybrané plochy, …

pro děti od 9 let, zdarma
ve čtvrtek 15:00 – 16:30 h. (změna dle rozvrhu účastníků možná)

Poznávání historie Země, minerálů, hornin, fosilií, rýžování zlata. Badatelské projekty o horách, zemětřesení a zemských vrstvách. Mikroskopování, řezání a leštění kamenů. Vše zábavnou formou, s kutěním, vyráběním a výlety.

6. - 9. třída ZŠ, prima - sexta osmiletého gymnázia, zdarma
1 x týdně 2 hodiny nebo 2 x měsíčně 2 hodiny podle zájmu účastníků

Hry založené na matematické gramotnosti a logice
Řešení zajímavých úloh z matematických a logických soutěží
Tvorba 2D návrhů pro vyřezávací plotter
Tvorba modelů pro 3D tiskárnu
Příprava na turnaj v piškvorkách