Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 je zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy je zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.

V rámci této výzvy je na naší škole podpořena aktivita Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka. Cílem této aktivity je poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků.

Kurzy probíhají od 25. 5. do 31. 8. 2023 v rozsahu 160 hodin výuky.