Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Přípravné kurzy jsou určeny žákům 5. a 9. tříd ZŠ, kteří budou skládat přijímací zkoušky na gymnázium. Kurzy budou zaměřeny na procvičení znalostí z matematiky nebo českého jazyka, dále na seznámení s typologií úloh v přijímacích testech a na postupy správného řešení těchto úloh. Kurzy se konají v budově gymnázia, uchazeči tak budou mít také možnost seznámit se s prostředím, v němž se budou zkoušky konat.

Absolvování přípravného kurzu není zárukou ani podmínkou přijetí žáka ke studiu, ale může výrazně napomoci vyšší úspěšnosti v jednotlivých testech.

Každý kurz bude probíhat jedenkrát týdně (45 minut) v období leden – březen (kromě jarních prázdnin).

Informace o placení

Cena jednoho kurzu (10 vyučovacích hodin) je 1 000 Kč. Kurzovné uhraďte na účet školy č. 416301544/0600.
Do poznámky napište jméno a příjmení účastníka kurzu.

  • Český jazyk – osmiletí: 2481
  • Matematika – osmiletí: 2482
  • Český jazyk – čtyřletí: 2441
  • Matematika – čtyřletí: 2442

Uzávěrka přihlášek: 22. 12. 2023
Uhrazení ceny kurzu do: 5. 1. 2024.

S případnými dotazy se obracejte na kancelář školy: Mgr. Hana Slavíčková (tel.: +420 733 274 539, slavickovah@gympt.cz)

Harmonogram kurzů

  • Osmileté gymnázium – úterý od 9.1.2024  (matematika od 16:00, český jazyk od 17:00).
  • Čtyřleté gymnázium – pondělí od 8.1.2024 (matematika od 16:00, český jazyk od 17:00).
Matematika
Datum Téma
09.01.2024 1. Tabulky a grafy
16.01.2024 2. Obsah a obvod
23.01.2024 3. Tělesa
30.01.2024 4. Konstrukční úlohy 1
06.02.2024 5. Konstrukční úlohy 2
13.02.2024 6. Operace s čísly
20.02.2024 7. Převody jednotek
27.02.2024 8. Slovní úlohy 1
12.03.2024 9. Slovní úlohy 2
19.03.2024 10. Nestandardní aplikační úlohy
Český jazyk
Datum Téma
09.01.2024 1. Porozumění textu
16.01.2024 2. Textová návaznost
23.01.2024 3. Stylistika
30.01.2024 4. Pravopis
06.02.2024 5. Slovní zásoba a slovotvorba
13.02.2024 6. Tvarosloví
20.02.2024 7. Skladba
27.02.2024 8. Literární výchova
12.03.2024 9. Didaktický test
19.03.2024 10. Didaktický test
Matematika
Datum Téma
08.01.2024 1. Finanční matematika
15.01.2024 2. Výrazy
22.01.2024 3. Rovnice
29.01.2024 4. Geometrie v prostoru, tělesa
05.02.2024 5. Slovní úlohy řešené rovnicemi
12.02.2024 6. Soustava rovnic
19.02.2024 7. Funkce
26.02.2024 8. Geometrie v rovině, Pythagorova věta
11.03.2024 9. Statistika
18.03.2024 10. Nestandardní úlohy
Český jazyk
Datum Téma
08.01.2024 1. Tvarosloví, pravopis
15.01.2024 2. Syntaktická analýza věty jednoduché a souvětí
22.01.2024 3. Porozumění textu a jeho částem
29.01.2024 4. Porozumění textu a jeho částem
05.02.2024 5. Stylistika
12.02.2024 6. Slovní zásoba a slovotvorba
19.02.2024 7. Literární výchova
26.02.2024 8. Didaktický test
11.03.2024 9. Didaktický test
18.03.2024 10. Didaktický test