Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Přípravné kurzy jsou určeny žákům 5. a 9. tříd ZŠ, kteří budou skládat přijímací zkoušky na gymnázium. Kurzy budou zaměřeny na procvičení znalostí z matematiky nebo českého jazyka, dále na seznámení s typologií úloh v přijímacích testech a na postupy správného řešení těchto úloh. Kurzy se konají v budově gymnázia, uchazeči tak budou mít také možnost seznámit se s prostředím, v němž se budou zkoušky konat.

Absolvování přípravného kurzu není zárukou ani podmínkou přijetí žáka ke studiu, ale může výrazně napomoci vyšší úspěšnosti v jednotlivých testech.

V případě nepříznivé epidemiologické situace a s ní souvisejících mimořádných opatření vlády mohou kurzy probíhat také distančně.

Každý kurz bude probíhat jedenkrát týdně (45 minut) v období leden – březen (kromě jarních prázdnin).

Administrativní záležitosti

Kancelář školy: Jana Vozábalová, DiS. (tel.: +420 603 539 618; vozabalovaj@gympt.cz)

Harmonogram kurzů