Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Přípravné kurzy jsou určeny žákům 5. a 9. tříd ZŠ, kteří budou skládat přijímací zkoušky na gymnázium. Kurzy budou zaměřeny na procvičení znalostí z matematiky nebo českého jazyka, dále na seznámení s typologií úloh v přijímacích testech a na postupy správného řešení těchto úloh. Kurzy se konají v budově gymnázia, uchazeči tak budou mít také možnost seznámit se s prostředím, v němž se budou zkoušky konat.

Absolvování přípravného kurzu není zárukou ani podmínkou přijetí žáka ke studiu, ale může výrazně napomoci vyšší úspěšnosti v jednotlivých testech.

V případě nepříznivé epidemiologické situace a s ní souvisejících mimořádných opatření vlády mohou kurzy probíhat také distančně.

Každý kurz bude probíhat jedenkrát týdně (45 minut) v období leden – březen (kromě jarních prázdnin).

Informace o placení

Cena jednoho kurzu je 1 000 Kč. Kurzovné uhraďte na účet školy č. 416301544/0600.
Do poznámky napište jméno a příjmení účastníka kurzu.

  • Český jazyk – osmiletí: 2381
  • Matematika – osmiletí: 2382
  • Český jazyk – čtyřletí: 2341
  • Matematika – čtyřletí: 2342

Uzávěrka přihlášek: 23. 12. 2022
Uhrazení ceny kurzu je do 5. 1. 2023.

S případnými dotazy se obracejte na kancelář školy: Mgr. Hana Slavíčková (tel.: +420 733 274 539, slavickovah@gympt.cz)

Harmonogram kurzů

Kurzy budou probíhat každé úterý od 16 hodin. Zahájení kurzů je 10. 1. 2023.

Matematika
Datum Téma Vyučující
10.01.2023 1. Tabulky a grafy Mgr. David Zenkl
17.01.2023 2. Obsah a obvod Mgr. David Zenkl
24.01.2023 3. Tělesa Mgr. David Zenkl
31.01.2023 4. Konstrukční úlohy 1 Mgr. David Zenkl
07.02.2023 5. Konstrukční úlohy 2 Mgr. David Zenkl
14.02.2023 6. Operace s čísly Mgr. Miroslava Telingerová
21.02.2023 7. Převody jednotek Mgr. Ladislav Lád
07.03.2023 8. Slovní úlohy 1 Ing. Ladislav Mráz PhD.
14.03.2023 9. Slovní úlohy 2 Ing. Daniel Bečvář
21.03.2023 10. Nestandardní aplikační úlohy Mgr. David Zenkl
Český jazyk
Datum Téma Vyučující
10.01.2023 1. Porozumění textu Mgr. Veronika Binková
17.01.2023 2. Textová návaznost Mgr. Veronika Binková
24.01.2023 3. Stylistika Mgr. Jana Kučerová
31.01.2023 4. Pravopis Mgr. Jana Kučerová
07.02.2023 5. Slovní zásoba a slovotvorba Mgr. Jana Švecová
14.02.2023 6. Tvarosloví Mgr. Jana Švecová
21.02.2023 7. Skladba Mgr. Magda Ládová
07.03.2023 8. Literární výchova Mgr. Magda Ládová
14.03.2023 9. Didaktický test Mgr. Jana Švecová
21.03.2023 10. Didaktický test Mgr. Jana Kučerová
Matematika
Datum Téma Vyučující
10.01.2023 1. Finanční matematika Mgr. Miroslava Telingerová
17.01.2023 2. Výrazy Mgr. Ladislav Lád
24.01.2023 3. Rovnice Ing. Ladislav Mráz PhD.
31.01.2023 4. Soustavy rovnic Mgr. Ladislav Lád
07.02.2023 5. Slovní úlohy řešené rovnicemi Ing. Ladislav Mráz PhD.
14.02.2023 6. Statistika Ing. Daniel Bečvář
21.02.2023 7. Funkce Ing. Daniel Bečvář
07.03.2023 8. Geometrie v rovině, Pythagorova věta Mgr. Ladislav Lád
14.03.2023 9. Geometrie v prostoru, tělesa Mgr. Ladislav Lád
21.03.2023 10. Nestandardní úlohy Mgr. Miroslava Telingerová
Český jazyk
Datum Téma Vyučující
10.01.2023 1. Tvarosloví, pravopis Mgr. Věra Chválová
17.01.2023 2. Syntaktická analýza věty jednoduché a souvětí Mgr. Věra Chválová
24.01.2023 3. Porozumění textu a jeho částem Mgr. Věra Chválová
31.01.2023 4. Porozumění textu a jeho částem Mgr. Věra Chválová
07.02.2023 5. Stylistika Mgr. Teresa Obraťanská
14.02.2023 6. Slovní zásova a slovotvorba Mgr. Teresa Obraťanská
21.02.2023 7. Literární výchova Mgr. Karel Chán
07.03.2023 8. Didaktický test Mgr. Karel Chán
14.03.2023 9. Didaktický test Mgr. Karel Chán
21.03.2023 10. Didaktický test Mgr. Karel Chán