Učíme se venku

Základní informace o projektu

Projekt „Učíme se venku“ byl předložen v rámci výzvy NPŽP 7/2019 Státního fondu životního prostředí České republiky v prioritní oblasti 6: Environmentální prevence, v rámci podporované aktivity: Rekonstrukce center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO.

Projektu, jehož celkové náklady činí 1 399 354,61 Kč, z toho způsobilé náklady 587 870,13 Kč, byla přiznána dotace ve výši 499 689,61 Kč.

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace je stanoveno na 29. 4. 2021. Ukončení se předpokládá dne 7. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na vybudování a úpravu venkovního areálu a pozemku Gymnázia Prachatice pro podporu výuky ve venkovním prostředí, tj. v přímém kontaktu s přírodou.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.