Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, bude poskytnuta zdarma.

Dále:

  • Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný………………………………………………1,50 Kč/A4
Formát A4 oboustranný……………………………………………….3,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný………………………………………………3,00 Kč/A3
Formát A3 oboustranný……………………………………………….6,00 Kč/A3

  • Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 ………………………….………………………………….……1,50 Kč/A4

  • Jiné kopírování a filmování

Video…………………………………..……………………dle skutečných nákladů

  • Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

  • Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

  • Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu 250,00 Kč/hod.

  • Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

Tento sazebník platí od 1. 9. 2022