Den otevřených dveří

Termíny Dnů otevřených dveří

  • středa 1. 11. 2023
  • středa 17. 1. 2024

Na co se můžete těšit

  • seznámíme vás s možnostmi studia, s kritérii pro přijímací řízení apod.
  • učitelé a současní studenti jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy
  • ukázka online výuky některých předmětů
  • informace o učebnicích
  • informace o kurzech a exkurzích

Podáme vám podrobné a aktuální informace o studijních oborech, učebních plánech, volitelných a nepovinných předmětech, přípravných kurzech pro uchazeče, aktivitách a výsledcích žáků atd.

Pokud se nemůžete s námi tento den spojit a máte zájem o studium na naší škole v příštím školním roce, můžete si e-mailem či telefonicky domluvit individuální schůzku u ředitelky školy Mgr. Jany Dejmkové (dejmkovaj@gympt.cz; +420 727 822 612) nebo u zástupkyně ředitelky Mgr. Věry Chválové (chvalovav@gympt.cz; +420 720 590 084).