Bezpečně ve škole

Mgr. Tomáš Soumar
E-mail: soumart@gympt.cz
Tel. číslo: +420 727 822 614
Konzultační hodiny: pondělí od 10.45 – 12.30 hod.
Kabinet: A207

Poradenská činnost výchovného poradce

 • kariérové poradenství
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Jakub Novák
E-mail: novakj@gympt.cz
Tel. číslo: +420 725 397 518
Konzultační hodiny: individuálně po domluvě
Kabinet učebna: A109

Když se cítím smutně a mám trápení …

 • Každý z nás někdy cítí smutek, je to naprosto přirozené. Někdo se pak jde projít, jiný zas obuje sportovní boty nebo naopak vytáhne štětec a jde malovat …. někdo si zas o tom potřebuje popovídat. Občas jsou ale trápení, o kterých nejde mluvit s každým.
 • Školní psycholog je tu proto, abys nebyl sám na své trápení, ať už jsou jakákoli. Nebude tě soudit, nebude na tebe „žalovat“. Naopak ti bude ti naslouchat a společně se pokusíte najít cestu skrze tvé těžkosti.

Když je toho na mě moc, mám na svět vztek, když se bojím …

 • Občas se může stát, že nás naše vlastní emoce zaplaví a nevíme, co si nimi počít. Může se pak stát, že se jimi cítíme ohroženi nebo že ohrožujeme ostatní, aniž bychom vlastně chtěli.
 • Školní psycholog je tu proto, aby ti pomohl lépe chápat a zvládat své emoce. Naučíme se spolu, jak mít své pocity pod kontrolou tak, aby nás zcela neovládaly, ale měli jsme nad nimi přehled. Naučíme se spolu, že žádná emoce není špatná, nebo zostuzující, pouze jim musíme umět naslouchat a adekvátně s nimi pracovat.

Když se cítím sám…

 • Samota může být darem, ale nechtěným společníkem. Zvláště v době pandemie, kdy musíme omezovat své sociální kontakty se můžeme snadno cítím sami, odstřiženi od světa. Někdy zas marně hledáme kamarády a ani sami vlastně nevíme proč tomu tak je.
 • Školní psycholog je tu proto, aby ti pomohl se cítit součástí party, aby ti pomohl najít cestu za zážitkem „SPOLU“.Protože když jsme spolu, je hnedka každá radost větší a trápení menší.

Když mám problém…

 • Problémy nesou mnoho podob. Někdy si nad nimi člověk může lámat hlavu sebevíc a přesto neví, jak je přeprat.
 • Školní psycholog je tu proto, abys nebyl sám na své problémy. Společně se pokusíme vyzrát na těžkosti, které ti stojí v cestě a rozdrobit je do drobných kamínků, které snadno překročíš.

Když mám těžkou hlavu z učení…

 • Škola dává všeobecný přehled do života, ale je zcela přirozené, že člověku nemůže jít všechno skvěle. Někdy se zas může zdát, že obsah látky k nadcházejícímu testu je větší, než se ti může vejít do hlavy.
 • Víš o tom, že je mnoho stylů učení a každému z nás vyhovuje trochu jiný? Znáš ten svůj? Školní psycholog je tu proto, aby ti pomohl naučit se učit tak, aby se ti co nejlépe osvojovaly znalosti o světě.

Když potřebuji odpočinout…

 • Pokud si potřebuješ vyčistit hlavu a hodit se do chillu, existuje mnoho relaxačních a meditačních technik, které proto tebe můžou být to pravé.
 • Školní psycholog ti může ukázat, jak správně relaxovat. A ne, nebudou třeba vonné svíčky a mantry, kupodivu může pomoct i Netflix!

V případě potřeby si se mnou neváhejte domluvit konkrétní čas na rozhovor či setkání. Můžeme se potkat online v Teamsech, nebo osobně v učebně A109.

Do školy budu chodit každé druhé úterý a budu tam od 13:30 do 17:30.

Lze mi napsat na email: novakj@gympt.czLze se mi ozvat na chat v Teamsech.Každý všední den od 16:00 se mi dá ozvat na mobil (725 397 518).

Těším se na viděnou.

Ing. Ladislav Mráz , Ph.D.
E-mail: mrazl@gympt.cz
Tel. číslo: +420 728 081 680
Konzultační hodiny: individuálně po domluvě
Kabinet matematiky: A313

Činnost školního metodika prevence: standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní metodik prevence koordinuje tvorbu minimálního preventivního programu školy. V rámci programu se realizují aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, kyberšikany, rasismu a dalších projevů rizikového chování. Metodik kontroluje úspěšnost aktivit, dále průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR, pedagogicko psychologické poradny aj.). Poskytuje pomoc žákům i rodičům žáků, kteří zaznamenali riziko či projev rizikového chování, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště.

Vážení rodiče, vážení žáci,
naše škola je zapojena do projektu NNTB, který bojuje proti šikaně a dalším sociálním problémům ve školách. Autoři chtějí projektem pomoci odhalovat šikanu zvláště přes tzv. mlčící většinu třídy, tedy žáky, kteří o šikaně vědí, ale bojí se ji nahlásit přímo učiteli. Systém umožnuje žákům i rodičům anonymně nahlásit šikanu a efektivně odhalit a řešit problémy již v zárodku.

Projekt je přístupný na adrese https://nntb.cz. Lze si stáhnout i mobilní aplikaci. Přímý odkaz na stránky systému je rovněž umístěn na webu naší školy: www.nntb.cz/s/951ab98. Po jeho rozkliknutí se dostanete do formuláře, kde můžete anonymně upozornit na negativní projevy chování. Poté zprávu obdrží e-mailem pověřená osoba školy.