Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých).

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč například Adobe Reader.

V ojedinělých případech je dokument zveřejněn v některém z formátů “rodiny” aplikací Microsoft Office. Toto jsou například dokumenty s příponou DOC, XLS, nebo PPT. I pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný “prohlížeč”.

K odběru RSS kanálu je nutné použít podporovaný prohlížeč či nově do prohlížeče doinstalovat doplněk – rozšíření (nějaký “RSS Reader”).

Technický správce webu

Mgr. Filip Jelínek
jelinekf@gympt.cz

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním stránek prosím zasílejte na adresu jelinekf@gympt.cz.

Cookies

Prohlášení pro návštěvníky webu

Prohlašujeme, že v rámci návštěvy tohoto webu nedochází z naší strany ke zpracování osobních údajů návštěvníků na základě cookies.