Učební plány

Tabulka školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia, obor 7941K/81 .

ŠVP předmět 1. 2. 3. 4. ŠVP celkem Hodin celkem
Český jazyk 5,0 4,0 4,0 4,0 17,0 17,0
Anglický jazyk 4,0 3,0 3,0 3,0 13,0 26,0
Německý jazyk 2,0 3,0 2,0 3,0 10,0 20,0
Matematika 4,0 4,0 5,0 5,0 18,0 18,0
Informatika 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 8,0
Občanská výchova 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0
Dějepis 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0
Zeměps 2,0 2,0 1,75 1,75 7,5 7,5
Fyzika 2,0 2,0 1,75 1,75 7,5 7,5
Chemie 0,0 2,0 1,75 1,75 5,5 5,5
Biologie 2,0 2,0 1,75 1,75 7,5 7,5
Hudební výchova 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 8,0
Výtvarná výchova 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 10,0
Tělesná výchova 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 16,0
Práce s DigiTech 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lab cvičení 0,0 0,0 2,0 1,0 3,0 6,0
Volit. předměty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hodin v týdnu 30,00 30,00 31,00 31,00 122,00 169,00

Tabulka školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň gymnázia, obory 7941K/41 a 7941K/81 ve školním roce 2020/2021.

ŠVP předmět 1. 2. 3. 4. ŠVP
Český jazyk a literatura 4,0 4,0 4,0 5,0 17,0
Anglický jazyk 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
Německý jazyk 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
Francouzský jazyk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Informatika 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0
Matematika 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0
Fyzika 2,5 2,5 2,5 0,0 7,5
Chemie 2,5 2,5 2,5 0,0 7,5
Geologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biologie 2,5 2,5 2,5 1,0 8,5
Zeměpis 2,0 2,0 2,5 0,0 6,5
Občanský základ 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Dějepis 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Výtvarná výchova 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0
Hudební výchova 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0
Tělesná výchova 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Volitelné předměty 0,0 2,0 4,0 6,0 12,0
Celkem hodin v 1.- 4. ročníku 33,5 34,5 35,0 29,0 132,0