Organizace školního roku

  Prázdniny
Podzimní prázdniny26. - 27. října 2022
Vánoční prázdniny23. prosince 2022 - 2. ledna 2023
Pololetní prázdniny3. února 2023
Jarní prázdniny27. února - 5. března 2023
Velikonoční prázdniny6. dubna 2023
Hlavní prázdniny1. července - 31. srpna 2023
  Třídní schůzky
Třídní schůzky pro 1.A a 1.B22. září 2022
Podzimní třídní schůzky24. listopadu 2022
Jarní třídní schůzky27. dubna 2023
  Klasifikační porada
1. čtvrtletí16. listopadu 2022
1. pololetí26. ledna 2023
3. čtvrtletí19. dubna 2023
2. pololetí28. června 2022
Maturitní ročníky27. dubna 2023
  Maturita
Přihlášky k maturitní zkoušcedo 1. prosince 2022
Předávání vysvědčení za 2. pololetí, poslední zvonění28. dubna 2023
Předmaturitní volno (svatý týden)9. - 15. května 2023
Maturitní zkoušky - písemná část3. - 5. dubna 2023
Maturitní zkoušky - společná část (didaktické testy)2. - 5. května 2023
Ústní (společné, profilové) maturitní zk.16. května - 9. června 2023
  Přijímací zkoušky
Přihlášky ke studiu na gymnáziu PT do 1. 3. 2023 (dle zákona)
Přijímací zkoušky10. 4. - 21. 4. 2023
  Evaluační testy
Evaluační testy 2. ročníky11. 4. - 5. 5. 2023
  Kurzy
Adaptační kurz 1.A (Stožec)5. - 7. září 2022
Adaptační kurz 1.B (Stožec)7. - 9. září 2022
Kurz EVVO 3.A24. - 25. října 2022
Lyžařský kurz 2.A Hochficht5.-10.2.2023
Lyžařský kurz 6.A a 2.B Tauplitz11. - 16. prosince 2022
Geografický kurz 4.Ajaro 2023
Cykloturistický kurz 7.A a 3.B Lipno19.-23.6.2023
  Kulturní, společenské a jiné akce
Maturitní ples 8.A25.11.2022
Maturitní ples 4.B13. ledna 2023
Třída baví třídu 22. prosince 2022
Den otevřených dveří 1. 11. 2022 a 18. 1. 2023