Organizace školního roku

  Prázdniny
Podzimní prázdniny26. - 27. října 2023
Vánoční prázdniny23. prosince 2023 - 2. ledna 2024
Pololetní prázdniny2. února 2024
Jarní prázdniny4. - 10. března 2024
Velikonoční prázdniny28. března 2024
Hlavní prázdniny29. června - 1. září 2024
  Třídní schůzky
Třídní schůzky pro 1.A a 1.B21. září 2023
Podzimní třídní schůzky23. listopadu 2023
Jarní třídní schůzky25. dubna 2024
  Klasifikační porada
1. čtvrtletí14. listopadu 2023
1. pololetí24. ledna 2024
3. čtvrtletí17. dubna 2024
2. pololetí26. června 2024
Maturitní ročníky29. dubna 2024
  Maturita
Přihlášky k maturitní zkoušcedo 1. prosince 2023
Předávání vysvědčení za 2. pololetí, poslední zvonění30. dubna 2024
Předmaturitní volno (svatý týden)9. - 15. května 2024
Maturitní zkoušky - písemná část2. - 4. dubna 2024
Maturitní zkoušky - společná část (didaktické testy)2. - 6. května 2024
Ústní (společné, profilové) maturitní zk.16. května - 7. června 2024
  Přijímací zkoušky
Přihlášky ke studiu na gymnáziu PT do 20. února 2024 (dle zákona)
Přijímací zkoušky10. - 19. dubna 2024
Přijímací zkoušky nanečisto5. února 2024
  Evaluační testy
Evaluační testy 2. ročníky8. dubna - 24. května 2024
  Kurzy
Adaptační kurz 1.A (Stožec)4. - 6. září 2022
Adaptační kurz 1.B (Stožec)6. - 8. září 2022
Kurz EVVO 3.Abude upřesněno
Lyžařský kurz 2.A Hochficht7. - 12. ledna 2024
Lyžařský kurz 6.A a 2.B Tauplitz10. - 15. prosince 2023
Geografický kurz 4.Ajaro 2024
Cykloturistický kurz 7.A a 3.B Lipno17. - 21. června 2024
Plavecký výcvik 1.B a 5.Aod 3. října 2023
Plavecký výcvik 1.Aod 25. ledna 2024
  Kulturní, společenské a jiné akce
Maturitní ples 8.A16. listopadu 2023
Maturitní ples 4.B5. ledna 2024
Třída baví třídu 22. prosince 2023
Den otevřených dveří 1. listopadu 2023 a 17. ledna 2024
Erasmus+Ingolstadt 8. - 13. října 2023
Erasmus+Freyung 9. - 13. října 2023
Erasmus+Prievidza jaro 2024
Benefiční koncert 11. října 2023 v 17:00 h
Zpívání koled 4. prosince 2023 v 15:00 h
Zahájení přípravných kurzů pro uchazečeod 8. ledna 2024