Základní informace

Název: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Sídlo: Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice
Zřizovatel gymnázia: Jihočeský kraj
Zřizovací listina: stáhnout
Právní forma: příspěvková organizace
Druh školy: střední škola
Náplň hlavní činnosti: výchova a vzdělávání mládeže
Bezbariérový přístup: Ano
Předmět doplňkové činnosti: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

IZO zařízení: 060096136
IZO ředitelství (RED_IZO): 600008649
Bankovní spojení: 416301544/0600
Datová schránka: eyeevxf
IČ: 60096136 DIČ: CZ60096136

Vedení školy
  • ředitelka školy: Mgr. Jana Dejmková, MBA
  • zástupkyně ředitelky: Mgr. Věra Chválová
  • vedoucí kanceláře: Jana Vozábalová DiS.
  • Kontakty na další vyučující
Právní rámec

Dnem 1. 7. 2001 došlo v souvislosti s reformou státní správy v působnosti zákonů 132/2000 Sb. a 157/2000 Sb. ke změně zřizovatele. Novým zřizovatelem je Jihočeský kraj.
Zákon č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon).