Chemie

Tercie - laboratorní cvičení z chemie

Název   Barevná verze   Verze pro tisk
01 Bezpečnost práce, vybavení laboratoře, laboratorní nádobí lc_01_chemie_tercie.zip lc_01_chemie_tercie_tisk.zip
02 Vážení na laboratorních vahách lc_02_chemie_tercie.zip lc_02_chemie_tercie_tisk.zip
03 Práce s kahanem, zahřívání ve zkumavce lc_03_chemie_tercie.zip lc_03_chemie_tercie_tisk.zip
04 Filtrace lc_04_chemie_tercie.zip lc_04_chemie_tercie_tisk.zip
05 Kyselost roztoků lc_05_chemie_tercie.zip lc_05_chemie_tercie_tisk.zip
06 Odměřování kapalin lc_06_chemie_tercie.zip lc_06_chemie_tercie_tisk.zip
07 Hmotnostní zlomek lc_07_chemie_tercie.zip lc_07_chemie_tercie_tisk.zip
08 Krystalizace lc_08_chemie_tercie.zip lc_08_chemie_tercie_tisk.zip
09 Práce s modely lc_09_chemie_tercie.zip lc_09_chemie_tercie_tisk.zip
10 Isomerie organických sloučenin, úklid laboratoře lc_10_chemie_tercie.zip lc_10_chemie_tercie_tisk.zip

Kvarta - laboratorní cvičení z chemie

1. ročník - praktická cvičení z chemie

Název   Barevná verze   Verze pro tisk
01 Bezpečnost práce, vybavení laboratoře, laboratorní nádobí, práce s kahanem – rozklad manganistanu draselného pc_01_chemie_1.zip pc_01_chemie_1_tisk.zip
02 Dělení směsí pc_02_chemie_1.zip pc_02_chemie_1_tisk.zip
03 Acidobazické indikátory pc_03_chemie_1.zip pc_03_chemie_1_tisk.zip
04 Termický rozklad vápence pc_04_chemie_1.zip pc_04_chemie_1_tisk.zip
05 Srážecí reakce pc_05_chemie_1.zip pc_05_chemie_1_tisk.zip
06 Titrace pc_06_chemie_1.zip pc_06_chemie_1_tisk.zip
07 Reakce se sodou pc_07_chemie_1.zip pc_07_chemie_1_tisk.zip
08 Chemické výpočty pc_08_chemie_1.zip pc_08_chemie_1_tisk.zip
09 Příprava vodíku a kyslíku pc_09_chemie_1.zip pc_09_chemie_1_tisk.zip
10 Plamenové zkoušky, úklid laboratoře pc_10_chemie_1.zip pc_10_chemie_1_tisk.zip

Kvinta - praktická cvičení z chemie

Název   Barevná verze   Verze pro tisk
01 Bezpečnost práce, vybavení laboratoře, laboratorní nádobí, práce s kahanem – rozklad manganistanu draselného pc_01_chemie_kvinta.zip pc_01_chemie_kvinta_tisk.zip
02 Dělení směsí pc_02_chemie_kvinta.zip pc_02_chemie_kvinta_tisk.zip
03 Acidobazické indikátory pc_03_chemie_kvinta.zip pc_03_chemie_kvinta_tisk.zip
04 Termický rozklad vápence pc_04_chemie_kvinta.zip pc_04_chemie_kvinta_tisk.zip
05 Srážecí reakce pc_05_chemie_kvinta.zip pc_05_chemie_kvinta_tisk.zip
06 Titrace pc_06_chemie_kvinta.zip pc_06_chemie_kvinta_tisk.zip
07 Reakce se sodou pc_07_chemie_kvinta.zip pc_07_chemie_kvinta_tisk.zip
08 Chemické výpočty pc_08_chemie_kvinta.zip pc_08_chemie_kvinta_tisk.zip
09 Příprava vodíku a kyslíku pc_09_chemie_kvinta.zip pc_09_chemie_kvinta_tisk.zip
10 Plamenové zkoušky, úklid laboratoře pc_10_chemie_kvinta.zip pc_10_chemie_kvinta_tisk.zip

3. ročník - praktická cvičení z chemie

Název   Barevná verze   Verze pro tisk
01 Bezpečnost práce, vybavení laboratoře, laboratorní nádobí, sublimace pc_01_chemie_3.zip pc_01_chemie_3_tisk.zip
02 Příprava acethylenu pc_02_chemie_3.zip pc_02_chemie_3_tisk.zip
03 Příprava komplexních sloučenin pc_03_chemie_3.zip pc_03_chemie_3_tisk.zip
04 Destilace pc_04_chemie_3.zip pc_04_chemie_3_tisk.zip
05 Příprava mýdla pc_05_chemie_3.zip pc_05_chemie_3_tisk.zip
06 Esterifikace, nitrace pc_06_chemie_3.zip pc_06_chemie_3_tisk.zip
07 Sacharidy pc_07_chemie_3.zip pc_07_chemie_3_tisk.zip
08 Reakce bílkovin pc_08_chemie_3.zip pc_08_chemie_3_tisk.zip
09 Elektrochemie pc_09_chemie_3.zip pc_09_chemie_3_tisk.zip
10 Plamenové zkoušky pc_10_chemie_3.zip pc_10_chemie_3_tisk.zip

Septima - praktická cvičení z chemie