Projekt Stolpersteine

Max Spiegel

19. listopadu 1918 Prachatice - 13. prosince 1943 Osvětim

Studoval na Gymnáziu Prachatice od roku 1928, v roce 1936 zde maturoval s vyznamenáním. Ve studiu pokračoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy do zimního semestru roku 1939. Jeho studium bylo přerušeno uzavřením vysokých škol nacisty v roce 1939.
24. října 1942 byl převezen transportem Ca, č. 348 z Prahy do terezínského ghetta, 25. září 1943 byl deportován lékařským transportem Dl-N, č. 45 z Terezína do vyhlazovacího tábora Osvětim.
Max Spiegel byl zavražděn v Osvětimi 13. prosince 1943.

JUDr. Arnošt (Ernst) Klinger

19. března 1911 Dírná u Tábora – 1943 Osvětim

Studoval na Gymnáziu Prachatice od roku 1927, v roce 1931 úspěšně složil maturitní zkoušku. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1936 obdržel titul JUDr., poté se věnoval právnické profesi.

16.listopadu 1942 byl deportován transportem Cb, č. 520 z Tábora do terezínského ghetta. Odtud byl 20. ledna 1943 poslán transportem Cq, č. 939 do vyhlazovacího tábora Osvětim v Polsku, kde byl pravděpodobně hned po příjezdu zavražděn v plynové komoře.