Výměnný pobyt studentů v Ingolstadtu Erasmus+

Tento školní rok se díky příspěvku z programu Erasmus + mohl již podruhé uskutečnit výjezd žáků na výměnný pobyt. Tentokrát jsme zavítali ve dnech 18. – 23.4. do německého města Ingolstadt. Se studenty místního gymnázia jsme pracovali na projektu pro muzeum „Heimatmuseum Niemes-Prachatitz“ v Ingolstadtu, dále jsme měli možnost se s německými studenty ve volném čase více seznámit. Za dobu našeho pobytu jsme navštívili hlavní město Bavorska Mnichov, muzeum automobilky Audi nebo jsme si poslechli komentovanou prohlídku samotného města Ingolstadt. Svůj pobyt jsme zakončili prezentací projektů v radničním sále společně s pamětníky a paní starostkou města Ingolstadt.

Autor: Anna Tereza Zemanová (6.A), Filip Kunc (6.A)