Jarní úklid přírody ke Dni Země

Žáci nižšího gymnázia se stejně jako vloni zapojili do jarního úklidu přírody a dali tak naší Zemi dárek k jejímu svátku. Akce byla naplánovaná do tří dubnových dnů, kdy nám počasí vůbec nebylo nakloněné, ale i tak se naše děti odhodlaně pustily do práce.

Dne 18. dubna 2023 se třída 1.A zúčastnila úklidu jarní přírody. Počasí nám příliš nepřálo, ale i tak se akce vydařila. Nalezeného odpadu bylo mnoho a okolí města je zase o něco čistější. Naše cesta vedla přes tankovku, kde jsme odpadu nasbírali nejvíce. I přes déšť a zimu jsme si tuto výpravu užili. 

Autor: Třída 1.A, Daniel Le Guen

Dne 13.4. se naše třída 2.A zúčastnila akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Šli jsme směrem na lázně sv. Markéty k areálu lesních her a ve skupinkách sbírali odpadky, které jsme rovnou třídili do pytlů. Odpad jsme donesli do sběrného dvora, kde se nás ujal pan Ing. Starý a provedl nás po areálu. Dozvěděli jsme se o třídění, zpracování a kompostování odpadu. Nakonec se celá naše třída zvážila na váze pro auta.

Autor: Anna Heřmanová, 2.A

Dne 18.4.2023 se třída 3.A vydala na jarní úklid do přírody. V 8:00 hodin vyrazila třída směrem k vlakovému nádraží a dále pokračovala na vrcholky Prachatic až ke sběrnému dvoru. Sebrali jsme spousty plechovek, plastů a dalších odpadků. Před sběrným dvorem jsme vše roztřídili a mohli si dojít odpočinout do Areálu lesních her. Sedmikilometrovou trasu jsme zakončili obědem ve školní jídelně. I když nám počasí moc nepřálo, den jsme si hezky užili.

Autor: Karolína Staňková a Tereza Zdílnová, 3.A

I přes nepřízeň počasí jsme si dopoledne velmi užili. Skončili jsme s plnými pytli, a tak je naše příroda aspoň o něco čistější.

Autor: Kristýna Kublová, 4.A