Semináře Geochemiků AV ČR

Ve čtvrtek 2.11. gymnázium navštívili vědci Akademie věd pan doktor Jan Rohovec a paní doktorka
Šárka Matoušková. V rámci Chemického semináře jsme se s nimi zabývali těžbou a zpracováním pyritu a v odpoledním Geoklubu proběhl workshop o Karlovarském vřídle a vřídlovci. Skvěle připravené téma zahrnující experimenty, které si mohli všichni vyzkoušet, nás velmi zaujalo a bavilo! Máme radost z nové spolupráce. Na jaře se můžeme těšit na nová zajímavá bádání, nejen s Akademií věd!

Autorka: Dr. rer. nat. Petra Veselá