Návštěva studentů Katharinen Gymnasia v Prachaticích

Program prvního dne byl zaměřen na seznámení se s naším gymnáziem, dějinami a současností Prachatic. Nejdříve jsme ve skupinách diskutovali na základě dotazníkového podkladu o českém školním systému a o naší škole, pak jsme zkoumali budovu (aktivita Schulhausraley) a odpoledne nás „provedla“ městem aplikace Actionbount. K večeru jsme vyjeli i s německými kamarády do Vitějovic na grilování.

Druhý den jsme vyrazili do bavorského skanzenu ve Finsterau. Cílem bylo přiblížit nám život na Šumavě v 19. a v první polovině 20. století. Odpoledne jsme se pak vydali na pěší túru podél hranice ze Strážného do Českých Žlebů. Žáci pracovali ve smíšených skupinách a plnili úkoly, které se tematicky vztahovaly k nucenému vysídlení a zaniklým vesnicím (zaniklá obec Zassau, hřbitov v Českých Žlebech), železné oponě (příběh poslední oběti ze Strážného, vojáka Milana Čepka a příběh bratrů Hasilů) a Zlaté stezce. Přičemž jsme se pohybovali přímo na místech mnohdy dramatických událostí. Po programu jsme se rozdělili do dvou skupin, jedna skupinka zamířila do prachatické čajovny a druhá si zopakovala grilování, ale tentokrát již v Prachaticích.

Další dny byly naplněné prací na společném projektu Prachatitzer Deutsche – Geschichte und Schicksale. Žáci se věnovali deseti vybraným německým osobnostem z Prachatic, na jejichž osudech se podepsaly dějiny první poloviny 20. století. Ve středu odpoledne jsme podnikli malý společný výlet do Krumlova. Později téhož dne jsme se všichni sešli v Byblosu, kde jsme si zasoutěžili v bowlingu, kulečníku a šipkách. Ve čtvrtek dopoledne jsme dále pracovali na svých projektech, po oběde jsme pak jeli na Hlubokou, na komentovanou prohlídku zámku a program pokračoval v Českých Budějovicích, kde si žáci zahráli laser-game. V pátek dopoledne jsme dodělali své projekty, které jsme následně prezentovali a odměnou a posledním rozloučením byl oběd v restauraci Black Bear Burger.

Autorky: Karla Neubergerová, Anna Tereza Zemanová