Program Erasmus+ a šumavské putování

Program Erasmus+, do kterého je naše škola zapojena, umožňuje mezinárodní výjezdy. Mezi partnery v rámci programu patří i Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza. V pondělí 13. března jsme mohli přivítat první výpravu studentů a profesorů prievidzského gymnázia. Úterý jsme věnovali pěší turistice a putovali k německému hraničnímu přechodu Bichofsreut. Navštívili jsme místa, ke kterým se také váže legenda o Králi Šumavy, v jedinečné krajině Národního parku Šumava u Českých Žlebů (německý název Böhmich Röhren). Putováním nás doprovázel Ing. Josef Pecka, jemuž děkujeme za odborné výklady i zábavná vypravování o tajemství šumavské přírody. 

Ve středu představí naši žáci slovenským přátelům studentské prostředí prachatického gymnázia a v dalších dnech nás ještě čeká návštěva Senátu ČR a všech míst, která se „mají vidět“ v Praze. 

Autor: Mgr. Věra Chválová, Mgr. Miroslava Telingerová