Jihočeský studentský parlament

Ve středu 17. května se uskutečnila na Krajském úřadě v Českých Budějovicích již třetí schůze Jihočeského studentského parlamentu (JSP). V parlamentu má naše škola 2 studenty – Nikolu Březinovou, členku kontrolní komise, a Tomáše Zákosteleckého, místopředsedu finančního výboru. Krátce po zahájení schůze, jež proběhlo v 9.00, se uskutečnila beseda na téma přijímací zkoušky na vysoké školy a maturita. Debata byla velmi plodná a informace, které zazněly, využijí nejen studenti ve třetích ročnících středních škol, ale i ti mladší.

Anežka Tetřevová, předsedkyně Studentského parlamentu Plzeňského kraje (SPPK), zahájila část, kde nám představila tamější parlament, dodala povzbuzení a nakonec přidala i pár rad. Nechybělo ani představení pražského parlamentu, respektive Středoškolského sněmu hlavního města Prahy. 

Následně se studenti vydali na jednání výborů. V JSP je funkčních 5 výborů – finanční, organizační, mediální, výbor pro komunitu a výbor pro parlamenty. Tyto výboru pomáhají předsednictvu zařizovat schůze, akce aj.. Například finanční výbor zajišťuje finanční prostředky pro fungování parlamentu a následně získané prostředky i spravuje. 

Mezi závěrečné body středeční schůze patřila i práce v pracovních skupinách. Jednání ve skupinách bylo nejen plodné, ale hlavně se jednalo o příjemné zpestření schůze. Předsednictvo již plánuje nadcházející schůzi, jež by měla proběhnout ještě tento školní rok v červnu. Mohu vás ale ujistit, že do té doby (ale i poté) bude jak předsednictvo, tak výbory usilovně pracovat.

Nezapomeňte sledovat Jihočeský studentský parlament sledovat na Instagramu a TikToku.

Autor: Tomáš Zákostelecký (student 1.B), Jihočeský studentský parlament