Zhodnocení dne otevřených dveří

Den otevřených dveří na Gymnáziu Prachatice se uskutečnil 18. ledna 2023 od 16:00 do 18:00 hodin. Jak to na gymnáziu vypadá, se přišlo se svými rodiči, a dokonce i prarodiči, podívat více než padesát zájemců. Každé rodinné skupince se věnovali individuálně studenti gymnázia, kteří se na tuto akci dobrovolně přihlásili jako průvodci. Svým hostům ukázali emblematické prostory budovy, vč. hodin ve věži, doprovodili je do učeben, aby poznali vyučující a podíleli se na praktických ukázkách vybavení geolaboratoře, fyzikální a chemické laboratoře, řešili matematické kvízy a rébusy, zúčastnili se interaktivní hry Have fun with English, luštili latinské nápisy na budovách v Prachaticích, zazpívali si písně s doprovodem, či se věnovali vlastní tvorbě na výtvarné výchově. Nechyběly ani test z češtiny a zábavný historický kvíz na interaktivní tabuli či vyzkoušení algoritmických úloh a zeměpisných přístrojů. Zájemci o čtyřleté i osmileté studium byli ukázkami nadšeni. Svých průvodců se ptali na vše, co je zajímalo, a ti se s nimi velmi rádi a vtipně podělili o své studentské zážitky. Vedení školy se naopak věnovalo rodičům, kteří se informovali o oborech, přijímacích zkouškách a dalších podrobnostech týkajících se studia na našem prestižním gymnáziu. Návštěvníci, kteří při odchodu přiznávali, že prohlídkou gymnázia získali novou chuť a motivaci do studia, si odnesli nejen nové poznatky a zážitky, ale i drobný upomínkový dárek.

Autor: Mgr. Hana Slavíčková