Podzimní prázdniny na PřF UK

Ve dnech 26. a 27. října jsme se zúčastnili semináře Cesta do hlubin studia chemie, pořádaného Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Tyto dny jsme strávili právě v budově Chemického ústavu fakulty.

V průběhu semináře se nám představily všechny katedry chemické sekce fakulty, vyzkoušeli jsme si zajímavá laboratorní cvičení ve výborně vybavených laboratořích a vyposlechli několik přednášek na aktuální chemická témata. Celý seminář byl velmi přínosný a zajímavý.

Autor: Kristýna Havrdová (7.A) a Adam Bžoch (7.A)

Poslední aktuality