Návštěva studentů Gymnázia Freyung

Po podzimním, velmi vydařeném pobytu českých studentů ve Freyungu, k nám v pondělí 6. května zamířila německá skupina. První den byl odpočinkovějšího rázu, kdy jsme německé studenty provedli po naší škole, zúčastnili se naší výuky a ukázali jsme jim historické centrum města. K večeru jsme společně opékali špekáčky, zeleninu a různé pochutiny. Bohužel jsme po pár minutách museli nechat opékání a schovat se před deštěm, ale i tak se jednalo o vydařený večer. Déšť nás neopustil ani v úterý, kdy jsme se vydali na pěší túru z Husince přes Oseky až do Prachatic. Během výletu jsme nasbírali různé vzorky vod, které se ve středu analyzovaly. Načerpané síly během odpoledne, kdy byl volný program, jsme využili při večerním hraní bowlingu a pizze. Poslední den návštěvy německých studentů, středa, se nesl ve znamení chemie a dějepisu. Různé vzorky vod získané nejen v úterý, jsme podrobili našim zkušenostem s titrací a po výpočtech jsme zjistili i tvrdost vody a obsahy hořečnatých a vápenatých iontů. Poledne jsme strávili v prachatickém muzeu a celý pobyt jsme zakončili v restauraci společným obědem. Rozloučili jsme se a němečtí studenti se vydali na cestu domů. Těšíme se na další turnus programu Erasmus+, financovaný z fondů Evropské Unie.

Autor: Tomáš Zákostelecký, 2.B

Předchozí

Poslední aktuality