Návštěva čističky odpadních vod v Prachaticích

Dne 16.4. se třída 3.A vypravila do Čističky odpadních vod v Prachaticích. Byla vystavena v letech 1996 – 1998 a její výstavba stála 108 milionů korun. Čistírna je v nepřetržitém denním i nočním provozu. Dozvěděli jsme se, že denně spotřebuje jeden člověk cca 80 litrů vody. Aby se vypustila čistá voda zpět do Živného potoka, je na to potřeba 17 dní. Viděli jsme různé nádrže, ve kterých byla špinavá voda připravená k vyčištění. Byli jsme upozorněni na nevhodnost vhazování nerozložitelných věcí do odpadu stejně jako vylévání použitých potravinářských olejů. Na vše máme ve městě vhodné sběrné nádoby. Nejbližší čistička vod je ve Strunkovicích nad Blanicí.

Autorky: Emma Bundová a Tereza Vozábalová 3.A

Poslední aktuality