Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. 

Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

22. 3. 2024 se žáci naší školy jako každoročně této soutěže zúčastnili. V okresním kole získali v následujících kategoriích vynikající umístění:

Kategorie Kadet

1.-2. místo: Valenta Kryštof (4.A)

3.-4. místo: Drahoš Jakub (3.A)

3.-4. místo: Vančurová Ester (4.A)

Kategorie Junior

1.-2. místo: Krbeček Vít (6.A)

Všem soutěžícím blahopřejeme.

Autor: Mgr. M. Telingerová

Poslední aktuality