Erasmus+ v Ingolstadtu

12 studentů prachatického gymnázia mělo příležitost v rámci programu ERASMUS+ financovaného z fondů Evropské Unie navštívit Německo. Pod vedením Mgr. Lenky Plánkové Ernstové, Mgr. Kateřiny Lencové a Mgr. Matouše Křiváčka jsme se v pondělí 22. dubna vydali přes Walhallu a Řezno do Ingolstadtu, kde bylo zajištěné ubytování a prohlídka muzea německého obyvatelstva odsunutého po 2. světové válce z Prachatic do Ingolstadtu. V úterý jsme navštívili muzeum Audi a následný program byl na dobrovolné bázi. Ve středu německé Katharinen-Gymnasium pořádalo simulované jednání Evropského parlamentu, kterého se mimo českých studentů účastnili také Poláci a Srbové. Na obou jednáních vystoupili a zastávali české názory Adéla Jiroušková (6.A) a Tomáš Zákostelecký (2.B). Odpoledním programem byla debata v budově ingolstadtského městského divadla. Čtvrtý den jsme strávili v prostorách Katharinen-Gymnasium, kde nás přivítal pan ředitel Dr. Schickl, proběhly návštěvy vyučovacích hodin a následovala spolupráce mezi německými a českými studenty. Poslední den celého pobytu jsme zakončili návštěvou hlavního města Bavorska, kde studenty Mgr. Plánková Ernstová provedla a Mgr. Lencová dodala historický komentář. Navštívili jsme i Frauenkirche, který se řadí mezi dominanty Mnichova (Frauenkirche zählt zu den Wahrzeichen der Stadt München jsme museli opakovat asi pětkrát ). Po zhlédnutí mnichovského orloje v pravé poledne jsme se vydali na cestu do Prachatic, kam jsme dorazili v pozdních odpoledních hodinách.

Autor: Tomáš Zákostelecký (2.B)

Poslední aktuality