1. KOLO | Přihlašování na semináře pro školní rok 2023/2024

Zápis volitelných předmětů na školní rok 2023/2024 pro studenty 1. – 3. ročníků, kvinty, sexty, septimy a výběr povinně volitelného předmětu (HV a VV) pro studenty kvarty

1. KOLO PŘIHLAŠOVÁNÍ: pátek 24. 02. 2023 8:00 h – neděle 05. 03. 2023 23:59 h

Přihlášku ukončíte odesláním formuláře, zároveň obdržíte kontrolní e-mail s Vaším výběrem.

Formulář je třeba odeslat na základě pokynů podle počtu hodin v daném ročníku:

  • kvarta volí HV nebo VV;
  • 1. ročník a kvinta volí dva semináře dle nabídky v anotaci seminářů;
  • 2. ročník a sexta volí tak, aby žák měl celkem 4 hodiny seminářů, z každého bloku nejvýše jeden seminář (počty hodin v závorkách) dle nabídky v anotaci seminářů;
  • 3. ročník a septima volí čtyři semináře (celkem 8 vyučovacích hodin), z každého bloku nejvýše jeden seminář (všechny semináře jsou dvouhodinové) dle nabídky v anotaci seminářů.

V případě malého počtu zájemců v některém ze seminářů se daný předmět ve 2. kole přihlašování již neotevře.

   Anotace seminářů pro školní rok 2023/2024