OSLAVY VÝROČÍ
Oslavy 16.10.2021 při příležitosti 100. výročí založení českého státního reformního reálného gymnasia v Prachaticích Bližší informace...
Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022


Přihláška na kroužky


Kroužek experimentální fyziky

Určeno pro: 6.-9. třída ZŠ, prima až sexta osmiletého gymnázia
Termín: středa 16:00, 1x týdně cca 60-90 minut

Náplň: Děti budou samostatně či v malých skupinkách provádět různé zajímavé fyzikální experimenty s jednoduchými pomůckami i moderní technikou – zákony mechaniky, elektřina a magnetismus, teplo, světelné jevy, ale i např. pozorování noční oblohy či měření radioaktivity. Pokusy budou probíhat ve fyzikální laboratoři, ale i venku v přírodě. Cílem bude poznávat, jak funguje svět okolo nás.

Děti si budou některé experimenty i samy navrhovat a případně realizovat také doma s běžnými pomůckami.

Nedílnou součástí bude také vyhodnocování experimentů a s tím související práce s výpočetní technikou - internetem, grafy, tabulkami.

Kroužek bude v případě zájmu dětí sloužit též jako příprava na různé individuální i týmové fyzikální (či astronomické) soutěže.

Leták

Enviromentální kroužek

Určeno pro: 6.-9. třída ZŠ, prima až sexta osmiletého gymnázia
Termín: spíše nepravidelně, dle domluvy a situace

Náplň: Ekologické projekty – příprava a realizace putovní ekologické výstavy, ekologizace provozu školy (třídění odpadu, šetření vodou a elektřinou, omezení obalů) a podpora ekologického chování v domácnostech dětí

Leták

Kroužek aplikované matematiky

Určeno pro: 6. - 9. třída ZŠ, prima - kvarta osmiletého gymnázia
Termín: 1 x týdně 1 hodina nebo 2 x měsíčně 2 hodiny podle zájmu účastníků

Geogebra – konstrukční úlohy v rovině, funkce: GeoGebra je počítačový program pro interaktivní geometrii, algebru a další matematické disciplíny. Je určen především pro učitele a žáky. Většina verzí GeoGebry je k dispozici uživatelům zdarma. GeoGebra je multiplatformní dynamický software pro všechny úrovně vzdělávání, protože spojuje geometrii, algebru, tabulky, znázornění grafů, statistiku.

Naučíme se ovládat program, základní i složitější geometrické konstrukce, možnosti při práci s grafy funkcí, exportovat úlohy ve formě obrázků i videí.

MS Excel – práce s daty: MS Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft. Žáci se naučí vytvářet tabulky, zvládnou základní výpočty v tabulkách. Tabulky budeme vizualizovat pomocí grafů. Budeme řešit úlohy, které znají žáci běžně z hodin matematiky, ale pro řešení budeme využívat tabulkový procesor.

Leták

Geokroužek

Určeno pro: pro děti od 9 let
Termín: ve čtvrtek 16.00-17.30 (termín je možno ještě přizpůsobit poptávce dětí)

Poznávání historie Země, minerálů, hornin, fosilií, rýžování zlata. Badatelské projekty o horách, zemětřesení a zemských vrstvách. Mikroskopování, řezání a leštění kamenů. Vše zábavnou formou, s kutěním, vyráběním a výlety.

Leták

 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2021 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém