Příběh hranice

Studenti 5.A se zúčastnili dějepisné exkurze, která měla obohatit jejich znalosti z regionálních dějin 20. století a podpořit jazykové dovednosti. Společně se svými vrstevníky z Gymnázia Freyung absolvovali pěší túru podél hranice ze Strážného do Nového Údolí a na několika kilometrech měli možnost se seznámit s koncentrovanými dějinami středověku a 20. století (Zlatá stezka, vývoj osídlení pohraničí, důsledky mnichovské dohody, osvobození americkou armádou, nucené vysídlení německého obyvatelstva, dějiny železné opony, otevření hranic v roce 1989, …).

Autor: Mgr. Tomáš Soumar