Návštěva Geologického ústavu ČR

V úterý 27.6. jsem navštívila společně s mojí spolužačkou Terezou Jelínkovou a paní učitelkou Petrou Veselou Geologický ústav AV ČR. Zde jsme měly domluvené setkání a prohlídku laboratoří geochemie s RNDr. Šárkou Matouškovou, Ph.D. Návštěvu jsme spolu naplánovaly na Veletrhu vědy, který se konal 8.-10.6. V Geologickém ústavu jsme se seznámili i s RNDr. Janem Rohovcem, Ph.D., který nás seznámil s aktuálními výzkumnými projekty a provedl nás laboratořemi. Mohly jsme vidět průběh různých měření, například analýzu koncentrace rtuti ve dřevě stromu. Dostala jsem pozvání k účasti na studentské stáži. Oběma moc děkujeme za pozvání a těším se na další spolupráci.

Autor: Ema Danielová 4.A