KSICHT

Od 11. do 16. června jsem měla možnost zúčastnit se závěrečného soustředění KSICHTu (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou) pro nejúspěšnější řešitele. Soustředění se odehrávalo převážně na Přírodovědecké fakultě UK, která KSICHT organizuje. První den jsem se zúčastnila dvou zajímavých přednášek a odpoledne prohlídky Prahy, jejíž součástí byl i výšlap na Petřín. Program druhého dne se celý odehrával v laboratořích, kde jsme si mohli vyzkoušet mnoho pokusů, například pozinkovat si měděný předmět nebo vysrážet fialový prášek uhličitanu kobaltnatého. Další den jsme se nejprve věnovali výpočetní chemii a poté jsme si prohlíželi molekuly ve virtuální realitě. Poslední den nás ještě čekala exkurze do Institutu fyziky plazmatu a večer velká společná hra na motivy knihy Zaklínač.
elé soustředění bylo velmi zajímavé a přínosné, stejně jako úlohy KSICHTu, které jsem v průběhu roku řešila. Řešení KSICHTu vřele doporučuji všem studentům, kteří si chtějí prohloubit své znalosti z chemie.
Autor: Kristýna Havrdová, 7.A

Nutno dodat, že naše studentka Kristýnka byla na soustředění KSICHTu jen proto, že se v celostátní soutěži umístila na úžasném 19. místě!!!
Gratulujeme a přejeme další úspěchy.