Biologická exkurze

Studenti biologického semináře vyrazili poslední týden v červnu na exkurzi na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy do Prahy. Navštívili skleníky botanické zahrady, kde měli možnost vidět sukulentní rostliny z celého světa a tropické rostliny včetně užitkových. Rychle jsme stihli proběhnout venkovní expozice zahrady a pokračovat na další prohlídku. Naší druhou zastávkou bylo Hrdličkovo muzeum člověka, kde jsme všichni ocenili výklad naší průvodkyně, který se překlenul v neformální diskusi nad tématy, kterými se v současnosti zabývají nejen antropologové, ale jsou znepokojujícími pro celou společnost.

Autor: Mgr. Ivana Lukášková