Exkurze maturitních ročníků do Prahy

Maturitní ročníky navštívily v rámci společenskovědního základu obě ústavní instituce Parlamentu ČR – Poslaneckou sněmovnu a Senát. V Poslanecké sněmovně jsme zhlédli z galerie hostů přímé projednávání zákona o právu na digitální službu. Po skončení hlasování v hlavním jednacím sále přivítal skupinu studentů Ing. Jan Bauer, poslanec a starosta našeho města. Pokračovala prohlídka Senátu ČR a beseda se senátorem Ing. Tomášem Jirsou. Exkurze byla zakončena 45minutovým výletem na lodi Vodouch, plavbou tzv. Pražskými Benátkami a vodními cestami staré Prahy, např. vodním kanálem Čertovka okolo Karlova mostu. Vyhlídková plavba tak důstojně doplnila zdařilou exkurzi.

Autor: Mgr. Věra Chválová