Projektový den NORMALIZACE

V rámci projektu Příběhy bezpráví (Jeden svět na školách) jsme si 18. listopadu formou projektového dne připomněli období tzv. normalizace, do kterého se zapojily všechny třídy gymnázia. Po úvodní prezentaci tématu žáci zhlédli film Normalizační loutka, následoval rozbor filmu ve skupinách a diskuze. Posledním bodem projektového dne bylo vytvoření koláže o politických, kulturních a každodenních dějinách Československa 70. a 80. let.

4.B v tento den navštívila Miroslava Crhu alias Bohumila Harmonického – výraznou nonkonformní osobnost regionu, která se na sklonku komunistické éry dostala do konfliktu s normalizační mocí. Miroslav Crha se účastnil předlistopadových demonstrací, sbíral podpisy pod petici Několik vět, podporoval politické vězně a sám byl následně komunistickým režimem trestně stíhaný. Před skutečným trestem ho zachránil listopad 1989.

Autor: Mgr. Tomáš Soumar