Týden přírodních věd

Workshopy, besedy, experimentování, přednášky, exkurze – to vše bylo náplní týdne od 15. do 19. dubna, kdy se u nás ve škole konaly akce zaměřené na přírodní vědy.

V pondělí k nám zavítali studenti z VŠCHT s programem „Moderní hodiny chemie“ a představili třídám nejen atraktivní experimenty, ale hlavně vysvětlili jejich podstatu. Jedním z lektorů byl náš bývalý student Jakub Harvalík, což nás velmi potěšilo.

Třída 3. A vyrazila na exkurzi do místní čistírny odpadních vod, kde se žáci dozvěděli nejen o technologiii čištění, ale i o globálních problémech souvisejících se znečištěním vod.

Žáci 1.A a 2.A a se vydali na jarní úklid přírody do okolí Prachatice, do kterého se pustili s velkým nasazením i přes nepřízeň počasí.

Svým příspěvkem se připojila i naše studentka Ema Danielová a žákům kvarty zprostředkovala svůj výzkumný pobyt na geologickém mapovacím kurzu Mnichovské univerzity ve Španělsku. Vyprávění o tom, jaké je to být s cizími lidmi v cizí zemi a zkoumat záhadné kameny se všem moc líbilo.

Opakovaně k nám přijeli i pracovníci z Geologického ústavu AV ČR, aby představili žákům 1.B a 5.A seminář zaměřený na chemické složení Země, který měl dvě části – přednášku a workshop, kde si žáci experimentálně ověřili krystalizaci pokusem “chemikova zahrádka”, otestovali vlastnosti bentonitu, kaolínu a živce nebo určovali pomocí XRF pistole prvkové složení vltavínů a hornin.

Geograf Martin Hais z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích seznámil žáky s využitím termovize, díky níž můžeme pozorovat a srovnávat tepelné změny různých povrchů ve městě i volné krajině a sledovat pozitivní vliv vegetace.

Fyzika byla zastoupena interaktivní přednáškou o energetické gramotnosti pro 3.B a 7.A a Fyzikou všemi smysly pro 5.A a 1.B.

Odborníci z Parazitologického ústavu AV ČR provedli žáky 3.B a 7.A anatomickým praktikem, při němž si na pitvě myši ověřili své teoretické znalosti z výuky biologie.

Další biologické téma umožnilo žákům nahlédnout do soukromého života ptáků, který velmi barvitě vylíčil zoolog Petr Veselý z Přírodovědecké fakulty JU.

Nechyběl ani praktický nácvik první pomoci pod odborným vedením záchranářky z praxe.

Všem aktérům moc děkujeme za zajímavý program a hlavně za možnost seznámit se s využitím přírodních věd v praxi.

Poslední aktuality