Nové experimentální výukové zařízení

Na Gymnáziu jsme postavili nové experimentální výukové zařízení. Ve spolupráci s truhlářstvím Novotný jsme postavili velké digitální pískoviště s rozšířenou realitou, u kterého může pracovat více žáků najednou. Senzory Kinectu nad pískovištěm s navlhčeným křemitým pískem snímají rukama vytvořený reliéf. Software SandyStation informaci efektně převádí do barevných škál, které projektor promítne do prostoru pískoviště. Vše se děje okamžitě v reakci na práci našich rukou. Vytvořili jsme fascinující výukový program, ve kterém modelujeme tvary georeliéfu, erozi, klimatické faktory, vulkanické jevy, geohazardy a důsledky globální změny. Zařízení využíváme v tzv. „praktikách ze zeměpisu“, při aktivitách našeho volnočasového kroužku Geoklub a při výukových programech pro základní školy.

Autor: Dr.rer.nat. Petra Veselá

Poslední aktuality