II. KOLO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výběr volitelných předmětů na příští školní rok 2023/2024 je pro studenty 1., 2. a 3. ročníků, kvinty, sexty a septimy ve II. kole závazný. Pro kvartu platí volba, která proběhla v 1. kole přihlašování. Semináře byly vybrány na základě součtů 1. kola. Některé semináře se neotvírají kvůli malému počtu zájemců.

Pro vyplnění formuláře je nutné se přihlásit do školního účtu Office 365. Přihlášku ukončíte odesláním formuláře. Formulář je třeba odeslat na základě pokynů podle počtu hodin v daném ročníku:

  • 1. ročník a kvinta – student volí tak, aby měl 2 semináře, z každého bloku vybere nejvýše jeden seminář (všechny semináře jsou hodinové);
  • 2. ročník a sexta – student volí tak, aby měl 4 hodiny seminářů, z každého bloku vybere nejvýše jeden seminář, počty hodin jsou uvedeny v závorkách;
  • 3. ročník a septima – student volí tři semináře (6 vyučovacích hodin), z každého bloku nejvýše jeden seminář, všechny semináře jsou dvouhodinové.

2. kolo přihlašování: čtvrtek 30. 3. 2023 – středa 5. 4. 2023

Nabídka seminářů pro školní rok 2023/2024:

Semináře pro 2. ročník a sextu ve školním roce 2023/2024:

Blok 1Blok 2Blok 3
AJKMASSCI
 LATNJK

Semináře pro 3. ročník a septimu ve školním roce 2023/2024:

Blok 1Blok 2Blok 3Blok 4
AJK (2)MAS (2)SVS (1)DES (1)
B2 first (2)NJB1 (2)INS (1)BIS (1)
 ZES (1)  

Semináře pro 4. ročník a oktávu ve školním roce 2023/2024:

Blok 1Blok 2Blok 3Blok 4Blok 5
AJKDESBISSVSZES
NJKMASINSCHSFYS
   Anotace seminářů pro školní rok 2023/2024