Druhé setkání vyučujících cizích jazyků

Již podruhé se na našem gymnáziu setkali vyučující cizích jazyků z okresu Prachatice. V rámci projektu SYPO pod záštitou NPI si vyměnili své zkušenosti z výuky. Na vlastní kůži zakusili radosti i strasti žáků při hodinách angličtiny a němčiny, když si pod vedením paní magistry Hany Šipanové zahráli zábavné konverzační hry. A v neposlední řadě sesbírali další podněty pro chystané podzimní setkání.

Autor: Lenka Plánková Ernstová