Terénní mapovací kurz ve Španělsku

Protože se zajímám o geologii a chodím do Geoklubu našeho gymnázia, naskytla se mi na přelomu února a března příležitost odjet na terénní geologický mapovací kurz do Španělska. Kurz pořádá katedra geologie mnichovské univerzity LMU. Naučila jsem se základy geologického mapování, práci s geologickým kompasem a jak určovat horniny v terénu. Za dva týdny jsem viděla všechny oblasti, které skupinky studentů mapovaly a všechny byly zajímavé svým způsobem. Nejvíce se mi ale zalíbilo území, která se nacházelo mezi horami la Molata a Romeral. Pod jednou jsou vulkanity obohacené o mangan, na druhé hoře můžeme vidět útesové karbonáty. Pro studenty geologie je super, že oblast Andalusie nemá skoro žádnou vegetaci, a proto je vidět téměř vše z jejího podloží. Měla jsem možnost se podívat i do bývalých dolů na zlato nebo do soutěsky tvořené sádrovcem. Velké díky patří paní učitelce Dr. Petře Veselé, která mně pobyt zprostředkovala, ale také učitelům Dr. Simonu Kübler, Dr. Mjahidu Zebari a Dr. Beth Shaw-Kahle, kteří celý kurz vedli a vedli si skvěle!

Autor: Ema Danielová, studentka 5.A