Krajské kolo Mediální olympiády 2024

Ve středu 24. ledna se dvě družstva z naší školy zúčastnila krajského kola mediální olympiády. Soutěžící museli během 30 minut zodpovědět 40 otázek, které zahrnovaly jak teorii z oblasti médií a publicistiky a všeobecný přehled v mediální oblasti, tak práci s textem či obrázky a schopnost odhalit manipulace s nimi. Tým Třeťáci ve složení Barbora Šipanová, Karolína Majerová a Sabina Reindlová (3. B) předvedl výborný výkon a obsadil dělené 2. – 4. místo v kraji, za vítězem zaostal pouze o 6 bodů. Pochvalu také zaslouží tým Gymptáci (Roman Gajdoš, Robin Bubeník z 5.A a Adéla Jiroušková ze 6.A), kteří obsadili 10. místo. Celkem se krajského kola zúčastnilo 33 týmů.
Oběma týmům blahopřejeme.

Autor: Jana Dejmková